KontaktMottagning: Gamla stan

Anna Maria Brandt

Fördjupningskurs i EFT

Socionom och Leg.

Psykoterapeut

 

Parsamtal Sthlm

Kindstugatan 1

113 31 Stockholm

Info@parsamtal.com

Karin Calmerskog

Fördjupningskurs i EFT

Barn- & ungdomspedagogisk

högskoleutbildning, Systemisk

familjeterapiutbildning


Parsamtal Sthlm

Kindstugatan 1

113 31 Stockholm

Info@parsamtal.com

 Verksamhetsansvarig

Gabriella Schwihlik                

Certifierad EFT terapeut

Fil. Mag.Psykologi/                  Leg.Psykoterapeut

Handledare & lärare i

psykoterapi                       


Parsamtal Sthlm                      

Info@parsamtal.com                                     

Vill du boka tid eller veta mer?

Hör av dig:

 
 
 
 


          info@parsamtal.com                               Kindstugatan 1, 111 31 Stockholm