Metod

Emotionellt fokuserad parterapi (EFT) är den metod som ligger i grunden för parsamtalen. Det är en effektiv och evidensbaserad metod som fokuserar på de känslomässiga banden mellan paret. Utgångspunkten är att de flesta relationsproblem uppstår i ett negativt samspelsmönster som upprepas och vidmakthålls. Båda kan längta efter närhet och förståelse men


  • det är för mycket distans mellan paret
  • den ena eller båda känner sig kritiserade
  • eller, inte förstådda eller mottagna
  • samma argumentation upprepas om och om igen


EFT arbetar med att hjälpa paret att se och förstå samspelsmönstret där båda är inblandade. Det är mönstret som är problemet, inte partnern. Genom ökad förståelse för det egna och den andres agerande och känslor kan öppenhet och tillit växa. Det destruktiva samspelsmönstret ersätts med ett konstruktivt.          info@parsamtal.com                               Kindstugatan 1, 111 31 Stockholm